Slider

Księgowość

Świadczymy usługi dla:
• Małych i średnich przedsiębiorstw
• Spółek prawa cywilnego i handlowego
• Indywidualnych osób fizycznych

Reprezentujemy Państwa przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Slider

Kadry i płace

Zapewniamy Państwu kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

Reprezentujemy Państwo przed organami kontroli z ZUS, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy.

Kompleksowa obsługa klienta w zakresie usług księgowych

Rozliczenia podatków VAT, PIT, CIT

Sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Sporządzanie zamknięcia roku

Prowadzenie karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego

Przygotowywanie sprawozdań do GUS, NBP

Prowadzenie ewidencji środków trwałych WNiP i wyposażenia

Sporządzanie okresowych raportów księgowych według indywidualnych potrzeb

Przygotowywanie dokumentacji do wniosków kredytowych, prognozy

Pomoc w rozliczaniu wniosków unijnych

Przygotowywanie analiz finansowych

Pomoc w opracowaniu polityki rachunkowości

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa

W ramach obsługi kadrowej
 • • sporządzanie umów o pracę i dbanie o przestrzeganie ich limitów czasowych
 • • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • • zarządzanie dokumentacją dotyczącą przebiegu zatrudnienia (m.in. prowadzenie rejestru szkoleń BHP, badań lekarskich)
 • • sporządzanie dokumentacji po ustaniu zatrudnienia (świadectw pracy, zaświadczeń do ZUS)
 • • prowadzenie akt osobowych i ich digitalizację
 • • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz urlopów zatrudnionych pracowników
 • • dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań do ZUS
W ramach obsługi płacowej
 • • sporządzanie list płac i prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • • naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich
 • • prowadzenie dokumentacji podatkowej miesięcznej (PIT-4, PIT-8A) i rocznej (PIT-11, PIT-4R)
 • • rozliczanie ekwiwalentów urlopowych oraz delegacji
 • • przygotowanie dokumentacji i rozliczeń deklaracji miesięcznych ZUS
 • • przygotowanie zaświadczeń na potrzeby pracowników i zleceniobiorców